Rest2e Keus buizen - gestraald + gemenied
Afmetingen + aantallen

ø 42,4x 4,25      5x6 € 1,95
ø 60,3x 3,65      4x6 € 2,50

Corus-buizen Poly 3-plus
ø 60,3x 3,25     1x6 € 2,90
ø 42,4x 4        10x6 € 2,75

* prijzen zijn v.a. en per meter / Af Staphorst.

Kokerprofielen Gestraald/gemenied ---> Restpartij
Koker 120x60x6 Lengte 3820 mm. € 90 ** prijzen per lengte !! **
Koker 30x20x2 Lengte 6000 mm. € 15