Rest2e Keus buizen - gestraald + gemenied
Afmetingen + aantallen

ø 42,4x 4,25      5x6 € 1,90
ø 42,4x 3,25      3x6 € 1,60
ø 60,3x 3,65      4x6 € 2,20

Corus-buizen Poly 3-plus
ø 60,3x 3,25     1x6 € 2,90
ø 42,4x 4        10x6 € 2,40

* prijzen zijn v.a. en per meter / Af Staphorst.

Kokerprofielen Gestraald/gemenied ---> Restpartij
Koker 120x60x6 € 90 ** prijzen per lengte !! **
Koker 30x20x2 € 15
Koker 80x40x4 € 35 Verkocht
Koker 60x40x4 € 28
Verkocht
Koker 50x50x5 € 32
Verkocht